logo

Carlotta - the museum database

bild

0909.0105 :: porträtt, man

Object description

Pitt-Rivers, Augustus Henry Lane-Fox. Son of W. A. Lane-Fox. B. April 14, 1827, D. May 4, 1900. English scientific archaeologist. Gåva av Gunnar Wennerberg.

"- - - -

General Pitt-Rivers served in the Crimean War - - -

Presented in 1883 weapons and other things to the University

of Oxford - -. Was one of the founders of the Hythe School

of Musketry - -. 1880 - - great-uncle´s estates - - practically

untouched - - battleground of the West Saxons, the Romans and the

Britons - - -. Valuable "finds" in his excavations round Rushmore.

- - - Founded a local museum at Rushmore.

He received various honours including the F.R.S.

- - - -"

Pitt Rivers Museum, University of Oxford.

Founded: 1851, by General Pitt Rivers; attached to Oxford in 1883.

( Se "International Directory of Anthropological Institutions",

sid. 172.)

Bildarkivnummer
0909.0105
Motivord
porträtt; man
Namn - avbildad
Pitt-Rivers, Augustus (1827-04-14 - 1900-05-04), arkeolog, etnograf, officer
alt
Beskrivning

General Augustus Henry Lane-Fox Pitt-Rivers, född 14 april 1827 i Bramham cum Oglethorpe, Wetherby, Yorkshire, död 4 maj 1900, engelsk officer, etnograf och arkeolog.

Pitt-Rivers blev intresserad av arkeologi på 1850-talet sedan han hade bedrivit omfattande studier i eldvapnens historia för att förbättra de gevär som användes av brittiska armén. Under hela 1860-talet byggde han upp stora etnografiska samlingar och författade skrifter om primitiv krigskonst, navigation och klassifikationsprinciper. Hans dotter var gift med John Lubbock.

Trots att Pitt-Rivers var evolutionist var hans främsta syfte som arkeolog att lära sig förstå bestämda fyndplatsers historia. Det gjorde han genom att gräva rätvinkliga schakt, lämna kvar profilbänkar som vittnade om stratigrafin samt minutiöst redovisa fynd i deras stratigrafiska sammanhang. I sina påkostade utgrävningsrapporter betonade han hur nödvändigt det var för arkeologer att publicera en fullständig redogörelse för vad de gjorde, och inte bara det som råkade intressera dem. Pitt-Rivers brukar ofta framställas som en isolerad gestalt, men hans arbeten bebådade en allmän förbättring av standarden i redovisningen av förhistoriska fyndplatser.

(Wikipedia, läst 2018-01-09)

Namn - fotograf
Okänd
Källor - http
www.wikidata.org, collections.smvk.se
Beskrivning

Pitt-Rivers, Augustus Henry Lane-Fox. Son of W. A. Lane-Fox. B. April 14, 1827, D. May 4, 1900. English scientific archaeologist. Gåva av Gunnar Wennerberg.

"- - - -

General Pitt-Rivers served in the Crimean War - - -

Presented in 1883 weapons and other things to the University

of Oxford - -. Was one of the founders of the Hythe School

of Musketry - -. 1880 - - great-uncle´s estates - - practically

untouched - - battleground of the West Saxons, the Romans and the

Britons - - -. Valuable "finds" in his excavations round Rushmore.

- - - Founded a local museum at Rushmore.

He received various honours including the F.R.S.

- - - -"

Pitt Rivers Museum, University of Oxford.

Founded: 1851, by General Pitt Rivers; attached to Oxford in 1883.

( Se "International Directory of Anthropological Institutions",

sid. 172.)

Namn - förvärvat från
Wennerberg, Gunnar
Beskrivning
Gunnar Wennerberg, har donerat fotografi av Pitt-Rivers till Etnografiska museet.
Sökord
arkeolog; etnograf; officer
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt