logo

Carlotta - the museum database

OM-1974-1344 :: Rivsten

Object description

Enligt katalogkort: Rivsten för tusch, oval med korgflätningsmönster i relief.

Material: Gulvit kalksten.

Närmare tidsbestämning: Kangxi

  • Data elements
Accessionsnummer
OM-1974-1344
Tidigare identitet
HM2599
Sakordskategori
Skriv/Måleriverktyg
Sakord
Rivsten
Datering
Kangxi
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Namn - förvärvat från
Gustaf VI Adolf (1882-11-11 - 1973-09-15), Kung
alt
Beskrivning

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. (Etnografiska museets personpost)

Källor - http
www.ne.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Östasien
Tidpunkt - förvärv till museet
1973
Förvärvsomständigheter
gåva; Förvärvades år 1970, nov. i London hos Spinks för £ 120. Testamenterad av HMK Gustaf VI Adolf 1973.
Beskrivning

Enligt katalogkort: Rivsten för tusch, oval med korgflätningsmönster i relief.

Material: Gulvit kalksten.

Närmare tidsbestämning: Kangxi

Längd
9,5 cm
Bredd
7,4
Anmärkning
Sign. Gu Er Niang, en kvinnlig konstnär verksam under Kangxi.
Utställning - tidigare
Kinesiskt måleri
Beskrivning
Meditera i målerirummet framför mästerverk från de senaste 900 åren. Upplev tuschmåleriets landskap där klippor och stenar är lika levande som människor och djur. (hemsidan 2014-09-09)
Tidpunkt - Öppnad/Start
2004-09-04
Datum - registrering
2007-01-30 [16.25.28]
Belongs to Samling

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.