logo

Carlotta - the museum database

bild

007472 :: kris, dolk, kultföremål, föremålsbild

Object description

Bali, Nederländska Ostindien.

Keris med slida, i avd:s samlingar, kat.nr.39.3.4a-b. Dito annat par, kat.nr.39.3.3a-b.

Fotot erhållit på Göteborg Museums etnografiska avdelnings beställning, 1939.

Fotot publicerats i Etnografiska avdelningens årsberättelse för 1939, fig.11 A-B och fig.10 C-D. kliché 2435-2436. (Katalogkort)

Bildarkivnummer
007472
Neg. nr
002796
Inventarienummer - avbildat
1939.03.0003a-b huggkniv, kniv
alt
Original: beskrivning
(golok). Mässingsinfattat handtag av horn. Rikt ornerat och bemålad slida av trä. Svärdet märkt "a" och slidan "b"
1939.03.0004a-b dolk, kniv
alt
Original: beskrivning
Pamurkris med rakssassahhantag av mässing försett med infattade stenar. Polerad slida av rvå träslag. Svärdet märkt a och slidan b
Motivord
kris; dolk; kultföremål; föremålsbild
Etnisk grupp
balineser
Namn - fotograf
Ljungh, Gösta [?]
alt
Beskrivning
Gösta Ljungh, Göteborgs Etnografiska Museum. Fotograferade föremål och reprofotograferade bilder. Var även vakt coh städare. Verksam under 1930-talet
Källor - http
collections.smvk.se
Fotodatum
1939
Namn - förvärvat från
Göteborgs etnografiska museum
alt
Beskrivning
Göteborgs Etnografiska Museum (GEM) var ett kommunalt museum med rötter i Göteborg museum. Göteborgs museum grundades 1861 och låg då i Ostindiska huset. De etnografiska samlingarna var då en del av museet. Etnografiska avdelningen bildades år 1891 under Historiska nämnden och styrdes av Göteborgs Musei styrelse/Museistyrelsen fram till 1967. När Göteborgs Museum omorganiserades 1946 blev Etnografiska museet en självständig museiinstitution och benämndes Etnografiska museet men man hade kvar sina lokaler i Ostindiska huset. 1968-1997 styrdes museet av Museinämnden och 1997-1998 av Kulturnämnden. År 1993 omorganiserades Göteborgs stadsmuseum och då flyttade Göteborgs Etnografiska Museum till Göteborgs industrimuseums gamla lokaler i Gårda. Museet blev 1999 en del av Statens museer för världskultur men stängdes år 2000 och samlingarna flyttades till "Ebbe" på Ebbe Lieberathsgatan. Samlingarna ingår nu i Världskulturmuseet.
Källor - http
www.ueforum.se, libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1939
Beskrivning

Bali, Nederländska Ostindien.

Keris med slida, i avd:s samlingar, kat.nr.39.3.4a-b. Dito annat par, kat.nr.39.3.3a-b.

Fotot erhållit på Göteborg Museums etnografiska avdelnings beställning, 1939.

Fotot publicerats i Etnografiska avdelningens årsberättelse för 1939, fig.11 A-B och fig.10 C-D. kliché 2435-2436. (Katalogkort)

Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Indonesien : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Region - ursprung
Bali
Datum - registrering
2010-12-06

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.