logo

Carlotta - the museum database

0000.00.1175dll :: avslag, Stenavslag

  • Data elements
Inventarienummer
0000.00.1175dll
generalkatalog-nr
02660
Tidigare identitet
0000.00.1175dll
Sakord
avslag; Stenavslag
Sakord, engelska
stone
Etnisk grupp
inuiter
Materialkategori
litiskt; sten
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Grönland (1870-1871)
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
www.filipstadsbergslag.com, collections.smvk.se
Beskrivning
Adolf Nordenskiöld åkte till Grönland 1870. Expeditionen gjordes med Sven Berggren (Wikipedia 2014), Per Öberg (www.filipstadsbergslag.com) och Theodor Nordström och bekostades av Oscar Dickson. (Svenskt biografiskt handlexikon / II:201). Ett syfte var att studera och skaffa slädhundar. Detta var en förberedelse för den kommande expeditionen till Spetsbergen, den så kallade Svenska polarexpeditionen 1872-73. Han kom dock fram till att hundar inte skulle vara lämpliga för expeditionen. Under expeditionen fann man även en stor järnmeteorit som nu finns på Naturhistoriska Riksmuseet. År 1871 var Fredrik von Otter chef på kanonbåten Ingegerd med befäl över briggen Gladan på dessa fartygs expeditioner till Baffinbukten för att från Discoön vid Grönlands västkust hämta den så kallade Nordenskiöldska järnmeteoriten på cirka 25 ton. (Wikipedia 2014). Med här var Theodor Magnus Fries.
Namn - insamlare
Nordenskiöld, Adolf Erik
Beskrivning

Friherre, polarforskare, mineralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets mineralogiska avd. 1858, vilken tjänst han innehade till sin död 1901. N. gjorde totalt tio polarexpeditioner, av vilka han själv ledde åtta.

De två första exp. ägde rum 1858 och 1861 under Torells ledning. N. besökte fem gånger Spetsbergen/Svalbard (1858, 1861, 1864, 1868, 1872-73 med övervintring), två gånger Grönland (1870, 1883), två gånger Jenisej (1875,1876) och seglade 1878-80 ombord på Vega genom nordostpassagen.

N:s första forskningsresa som expeditionsledare utförde han 1864 till Spetsbergen.

N. hade med Vega-expeditionen 1878-80 vunnit den europeiska kapplöpningen om nordostpassagen, efter en triumfartad färd över asiatiska och europeiska farvatten. Hemkomsten skedde den 24 april 1880, följd av storartade hyllningar.

Källor - http
collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1870
etn/ark
arkeologi
Proveniens
Claushavn, Västra Grönland; Claushavn, V. Grönland. [Haga]
Geografiskt namn - annat
North America
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Land - ursprung
Grönland : Nordamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
Greenland
Original: beskrivning
Stenavlsag.
Original: insamlat av
A.E. Nordenskiöld
Original: lokal
Claushavn, Västra Grönland
Original: skiss eller foto
skiss
Datum - registrering
2000-06-20
Belongs to Samling
1888.01

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.