logo

Carlotta - the museum database

1931.37.0002a-c :: Quipu

Object description
Dokumenterades av Gary Urton i juni 2005. Dokumentationen finns i vårt arkiv.
Inventarienummer
1931.37.0002a-c
generalkatalog-nr
48869
Sakord
Quipu
del
3 delar
Materialkategori
textil
Utställning - ingår i
Korsvägar 1 - (plan 4)
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2017-04-08, 2016-05-20
Utställning, del av - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B
alt
Utställning, monterdel - ingår i
Korsvägar 1 - Zon B1
alt
Längd
130 cm
insamlare/donator/säljare
Sven Karell
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning
Dokumenterades av Gary Urton i juni 2005. Dokumentationen finns i vårt arkiv.
Proveniens
Paracas, Peru
Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Original: beskrivning
Quipu i tre delar
Original: insamlat av
Sven Karell
Original: lokal
Paracas, Peru.
Original: publ
För en skiss av räknetrådarnas värden på denna quipu se Sydamerika, Bibl. ne 22115 i GEM, Wasse´n, S. Henry, uträkningsschema etc. 15/8 1973. H. Wasse´n
Original: utställt
a-b Lilla Trapphallen.
Utställningstext, Korsvägar
Khipu är komplexa kompositioner av information som det återstår för forskarvärlden att tyda. Khipuns knutar kan vara enkla, flerdubbla, höger- eller vänsterknutna, och trådarna kan vara höger- eller vänsterspunna. De specialister i inkariket som tillverkade och kunde läsa en khipu kallades för "quipucamayos" – en profession med omfattande utbildning i memorering. Khipu beskrivs emellanåt som tredimensionella dokument och enligt koloniala berättelser analyserade quipucamayos en khipu både genom att inspektera dem visuellt och genom att röra vid dem som vid en slags punktskrift. I khipus färgade spunna trådar spåras även andinska uppfattningar om den dualistiska syn som genomsyrade stora delar av tillvaron. I khipun finns både feminina och maskulina aspekter utifrån det material khipun tillverkades av. Bomull är feminin, förknippad med jorden och låglandet medan ullen från höglandet bär maskulina egenskaper.
Utställningstext, Korsvägar, eng

Khipu are complex compositions of information whose meaning still remains to be interpreted by researchers.

The knots of a khipu can be simple, double, triple knotted or more, knotted to the right or left, and made from threads spun to the right or left. The Incan specialists who made and could read a khipu were known as quipucamayos – a profession that required extensive training in memorisation. Khipu are sometimes described as three-dimensional documents. According to colonial accounts, quipucamayos analysed a khipu both by visual inspection and by touching it as if it were a sort of Braille text. In the dyed, spun threads of khipu one could also distinguish the dualistic Andean understanding that informed much of their existence. Both feminine and masculine aspects could be found in khipu, based on the material they were made of. Cotton is feminine, associated with the earth and the lowlands, whereas wool from the highlands has masculine properties.

Datum - registrering
2001-09-03
Belongs to Samling
1931.37

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.