logo

Carlotta - the museum database

1919.01 :: Laman, Karl Edward, Laman, Selma

Object description

Huvuddelen av denna stora samling var av basundigruppen och andra grupper ur bakongofamiljen, vilka företrädesvis lever i den belgiska delen av Kongo-orådet, med små inslag från andra folkgrupper. Samlingen har kallats en av de mest intressanta afrikanska samlingar ur vetenskapligt perspektiv.

Allt det material, både skriftligt och i form av föremål, var meningen att resultera i en stor monografi om kongofolken, som Karl Edward själv skrev. Råmaterialet består av 3000 handskrivna sidor och finns nu på Riksarkivet i Stockholm tillsammans med det mesta övriga skrivna materialet av båda makarna Laman. Monografin som Karl Edward skrev kom dock aldrig att tryckas. Istället sammanställdes hans material till fyra böcker om Kongofolket efter hans död. Dessa fyra böcker har kritiserats relativt hårt för att inte alls vara i linje med Karl Edwards egna tankar om hur materialet skulle framställas.

Föremål täcker i stora drag en slags gemensam kulturbild från Kongo-området. Lamans verkar ha samlat in huvuddelen av föremål från de grupper vilka bäst representerade en central dialekt av kikongo-språket vilket var det språk de studerade och nedtecknade. Detta har sedan fyllts på med exempel från andra grupper efter behov, eller då något intressant hittats troligen under resor. Föremål rör till sotr del religionen och religiösa företeelser, vilket ter sig logiskt med tanke på att makarna Laman var området som missionärer och såg som en av sina huvuduppgifter att översätta bibeln till kikongospråket. De behövde således kikongoord vilka korresponderade till de uttryck som fanns i bibeln på svenska.

I övrigt innehåller samlingen även vardagsföremål i form av korgar och hushållsredskap. Även en del vapen återfinns samt smycken och pipor.

Samlingsnummer
1919.01
Samlingsnamn
Laman, Karl Edward; Laman, Selma
Omfattning
1919.01.1-1635
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Världsdel - ursprung
Afrika
Geografiskt namn - annat
Franska Kongo; Belgiska Kongo; Demokratiska Republiken Kongo; Zaire
Beskrivning

Huvuddelen av denna stora samling var av basundigruppen och andra grupper ur bakongofamiljen, vilka företrädesvis lever i den belgiska delen av Kongo-orådet, med små inslag från andra folkgrupper. Samlingen har kallats en av de mest intressanta afrikanska samlingar ur vetenskapligt perspektiv.

Allt det material, både skriftligt och i form av föremål, var meningen att resultera i en stor monografi om kongofolken, som Karl Edward själv skrev. Råmaterialet består av 3000 handskrivna sidor och finns nu på Riksarkivet i Stockholm tillsammans med det mesta övriga skrivna materialet av båda makarna Laman. Monografin som Karl Edward skrev kom dock aldrig att tryckas. Istället sammanställdes hans material till fyra böcker om Kongofolket efter hans död. Dessa fyra böcker har kritiserats relativt hårt för att inte alls vara i linje med Karl Edwards egna tankar om hur materialet skulle framställas.

Föremål täcker i stora drag en slags gemensam kulturbild från Kongo-området. Lamans verkar ha samlat in huvuddelen av föremål från de grupper vilka bäst representerade en central dialekt av kikongo-språket vilket var det språk de studerade och nedtecknade. Detta har sedan fyllts på med exempel från andra grupper efter behov, eller då något intressant hittats troligen under resor. Föremål rör till sotr del religionen och religiösa företeelser, vilket ter sig logiskt med tanke på att makarna Laman var området som missionärer och såg som en av sina huvuduppgifter att översätta bibeln till kikongospråket. De behövde således kikongoord vilka korresponderade till de uttryck som fanns i bibeln på svenska.

I övrigt innehåller samlingen även vardagsföremål i form av korgar och hushållsredskap. Även en del vapen återfinns samt smycken och pipor.

Tidpunkt - förvärv i fält
1907-1919
Namn - förvärvat från
Laman, Karl Edvard (1867-03-18 - 1944-06-27), missionär
alt
Beskrivning
Svenska missionsförbundet, Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
i början av året 1919
Förvärvsomständigheter - i fält
Det är under makarna Lamans sista period i Kongo 1914-1919 som denna stora och säkerligen mer genomtänkta samlingen härstammar. Denna samling kommer från olika delar av de två Kongostaterna, och är med all säkerhet ett resultat av de forskningsresor som paret tillsammans och Karl Edward ensam företog sig. Denna samling är också ett resultat av gemensamt insamlande av familjens medhjälpare, således ett mycket systematiskt och målinriktat insamlande, högst troligt "på jakt efter ord".
Förvärvsomständigheter - till museet
Deposition som övergick i gåva 1994.
Källor

Börrisson, Niklas, Brev till Nordenskiöld, Generalkatalog till samling1907.26, Etnografiska Museets arkiv, Stockholm.

Dupré, Marie Claude, 1984, La naissance et renaissance du masque Kidumu.

Laman, Karl Edvard, 1936, Dictionnaire Kikongo-Francaise.

Andersson, Efraim, 1953, Contribution à l'Ethnograpjie des Kuta I, Studia Ethnographica Upsaliensia VI.

Laman, Karl Edvard, 1953, The Kongo I, Studia Ethnographica Upsaliensia IV.

Nolet de Brauwere, Nolet, 1999, "Les nkita comme pantomime des personages extra-ordinaires chez du bas-Congo", I: Anthropos, 94.1999:401-418.

Jacobson-Widding, Anita, 1979, Red-Whte-Black as a Mode of Thought, Uppsala Studies in Cultural Anthropology1, Acta Universitatis Upsaliensis, Almqvist & Wiksell.

Hammar, Johan, 1907, Babwende, beskrivning över deras förhållanden, religioner, seder och bruk m.m., I: Etnografiska bidrag af Svenska Missionärer i Afrika, utiven av Nordenskiöld, Erland, Palquists Aktiebolag, Stockholm.

Laman, Karl Edward, 1962, The Kongo III, Studia Ethnographica Upsaliensia XII.

MacGaffey, Wyatt, 1994, The Eyes of Understanding: Kongo Minkisi, I: Astonishment and Power, National Museum of African Art, Washington D. C.

MacGaffey, Wyatt, 1991, Art and Healing of the Bakongo, Folkens museum-etnografiska, Stockholm.

Referens - källa
Söderberg, Bertil (1966). Antelope horn whistles with sculptures from the lower Congo. Ethnos. 31(1966):1-4, s. 5-33
Källor - http
doi.org, libris.kb.se
Ursprungsdatabas
Etno
OWC - ursprung
FO1; FI2

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.