logo

Carlotta - the museum database

0046 :: Ceder, Anders Teofil o Markus, Per

Object description

Fotografier från f.d. nedre och övre Kongo (Zaire). foto: missionärerna Teofil Ceder och Per Markus. Inköpta 1909 från Svenska Missionsförbundet. Invånare, byar. 11,17, 44 53 saknas. Dubletter finns i samling 0178 och 0964.

b) färglada frihansteckningar utförda av en 13-årig gosse, Maloba, vid Kingenge missionsstation 1907. 4 st. (Fotografikatalogen)

Bildsamlingsnummer
0046
Samlingsnamn
Ceder, Anders Teofil o Markus, Per
Fotodatum t o m
1909
Namn - fotograf
Ceder, Anders Teofil
Beskrivning

Anders Teofil Ceder, pastor. Ceder verkade som missionär i Brazzaville och efter en avslutad kurs vid tandläkarinstitutet i Stockholm hjälpte han både den svarta och den vita befolkningen med deras tänder.

Han var gift med Hanna Ceder(född 1877) som dog 1906. Han gifte sig sedan med Livia Wilhelm Dahlström. De gifte sig 1911. Far till Carlo Teofil Ceder (född 1914).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Markus, Per (1871-01-02 - 1908-10-15), missionär
alt
Beskrivning

Per Markus, född 2:a januari 1871, Siljansnäs, Dalarna, död 15:e oktober 1908, missionär i Kongo.

Han var son till snickare Markus Per Ersson och hans hustru Brita (f. Ersdotter). Per Markus var själv snickare och murare innan han gick i missionsskolan åren 1894-97. Den 27 juni 1897 avreste han för första gången till Kongo och arbetade då vid Mukimbungu missionsstation. Han återkom till Sverige 7 november 1899 men reste åter till Kongo 8 maj 1901 tillsammans med sin hustru Matilda. Denna gång, då han arbetade vid Kingoyi, stannade han nästan tre år och återkom till Sverige 19 juni 1904. Knappt två år senare påbörjade han en tredje missionsperiod i Kongo, 14 maj 1906, vilket skulle bli hans sista. Under sin tid i Kongo fotograferade han och några av dessa bilder finns idag i Etnografiska museets arkiv.

Han gifte sig med Maria Matilda Östberg 25 april 1901 och de fick barnen Rut Viola (född 1902-03-08 i Kingoyi) och Elsa Linnéa (född 1905-04-12 i Leksand). Per Markus avled efter feber och magsjukdomar på havet på väg hem till Sverige 15 oktober 1908 ombord på M/S Albertville. (uppgifter ur Svenska Missionskyrkans arkiv via Pär-Erik Back)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
permarkus.wordpress.com, collections.smvk.se
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Omfattning
101
Land - ursprung
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Demokratiska Republiken Kongo; Belgiska Kongo; Zaire
Beskrivning

Fotografier från f.d. nedre och övre Kongo (Zaire). foto: missionärerna Teofil Ceder och Per Markus. Inköpta 1909 från Svenska Missionsförbundet. Invånare, byar. 11,17, 44 53 saknas. Dubletter finns i samling 0178 och 0964.

b) färglada frihansteckningar utförda av en 13-årig gosse, Maloba, vid Kingenge missionsstation 1907. 4 st. (Fotografikatalogen)

Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1909
Förvärvsomständigheter - till museet
Inköpta 1909 från Svenska Missionsförbundet. (Fotografikatalogen)
Upphovsrätt, villkor
Fritt EM
Copyright - media
Etnografiska museet, Stockholm

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.