logo

Carlotta - the museum database

0046.0089 :: bärstol, tropikhjälm, missionär

Object description
Petrus Norberg på inspektion 1908.
Bildarkivnummer
0046.0089
Motivord
bärstol; tropikhjälm; missionär
Namn - avbildad
Norberg, Johan Petrus (1855-01-21 - 1918-05-03), missionär
alt
Beskrivning

Johan Petrus Norberg, född 1855, död 1918, var en svensk predikant, psalmförfattare och missionsföreståndare (tillförordnad 1917) i Svenska Missionsförbundet som förutom de psalmtexter han skrev även översatte sådana. Hans psalmer finns publicerade i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 (SMF 1920).

Norberg gifte sig 1880 med Hilda Lindström (1860-1939). De fick inga egna barn. Paret upptog 1885 som sin son den då i Gävle nyfödde Sven, vars mor pigan Lovisa Bodin dött i barnsäng sex dagar efter förlossningen (fadern okänd). Sven Norberg blev far till konstnären Lars Norberg.

Norberg anklagades 1896 för mord på sin piga; han satt anhållen en tid men frikändes sedan. Detta var en stor sensation på sin tid och händelserna följdes i dagstidningarna. Historien finns återgiven i en artikel av journalisten Ulf Ivar Nilsson.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
wikidata.org, commons.wikimedia.org, norrabegravningsplatsen.se, libris.kb.se, www.svenskagravar.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Fotodatum
1908
Namn - fotograf
Ceder, Anders Teofil
Beskrivning

Anders Teofil Ceder, pastor. Ceder verkade som missionär i Brazzaville och efter en avslutad kurs vid tandläkarinstitutet i Stockholm hjälpte han både den svarta och den vita befolkningen med deras tänder.

Han var gift med Hanna Ceder(född 1877) som dog 1906. Han gifte sig sedan med Livia Wilhelm Dahlström. De gifte sig 1911. Far till Carlo Teofil Ceder (född 1914).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Mediabärare
svartvit påsikt
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Land - fotograferad i
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Petrus Norberg på inspektion 1908.
Publicerad text
Petrus Norberg på inspektionsresa i Nedre Kongo 1909. Den enhjuliga stolen, pos-pos, tar sig bekvämt fram i den backiga terrängen. (Sid 163 i boken Med värslden i kappsäcken)
Tidpunkt - förvärv till museet
1909
Referens - publicerad i
Östberg, Wilhelm (red.) (2002). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet
alt
Källor - http
libris.kb.se
Referens - källa
Dagbräckning i Kongo: Svenska missionsförbundets Kongomission. Sjöholm, Wilhelm & Jakob Lundahl (red.), Stockholm: Svenska missionsförbundets expedition, 1911.
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org
Sökord
svartvitt
Belongs to Bildsamling
0046 :: Ceder, Anders Teofil o Markus, Per

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.