logo

Carlotta - the museum database

bild

Bolinder, Ester :: författare

Object description
Ester Bolinder (född Nordquist), född 1894, uppväxt i Gävle, författare. Hon skrev framför allt ungdomsböcker. Hon var fru till Gustaf Bolinder och reste med sin man. De gifte sig 27 december 1913. Hon var dotter till Alfred Nordquist, som var chef för ett sågverk, och Nella Fernlund. (Vem är det : Svensk biografisk handbok 1943, Alex författarlexikon)
Visat namn
Bolinder, Ester
Libris-id - samma som
244485
SMVK-VKM - samma som
2183665
Annat namn
Bolinder, Esther
Tidpunkt - födelse
1894-06-18
Tidpunkt - död
1984-02-21
Beskrivning
Ester Bolinder (född Nordquist), född 1894, uppväxt i Gävle, författare. Hon skrev framför allt ungdomsböcker. Hon var fru till Gustaf Bolinder och reste med sin man. De gifte sig 27 december 1913. Hon var dotter till Alfred Nordquist, som var chef för ett sågverk, och Nella Fernlund. (Vem är det : Svensk biografisk handbok 1943, Alex författarlexikon)
Personefternamn
Bolinder
Personförnamn
Ester; Alexandra
Persontitel
författare
Händelse - var närvarande vid
Bolinders expedition till Manastara (1936-1937)
alt
Beskrivning
Under perioden juni 1936 till juli 1937 reste Gustaf Bolinder tillsammans med sin fru i gränsområdet mellan Colombia och Venezuela. Expeditionen var till delar finansierad av oljebolag (Colombian Petroleum Company) som ville expandera sin verksamhet. Ett mål var att nå byn Manastra som Bolinder tidigare hört talas om och som sades vara en central plats för barífolket (motilon).
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
digitaltmuseum.org, collections.smvk.se
Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949)
alt
Beskrivning
Gustaf Bolinder beviljades 15 000 kronor inför sin och hustrun Esters forskningsresa till Södra Afrika 1948-49. Under resan besökte man Portugisiska Väst- och Östafrika (Angola respektive Mozambique), Sydrhodesia (Zimbabwe), Swaziland och Sydafrika. Till de etnografiska museerna i Stockholm och Göteborg förde de hem mer än 1000 föremål. Pengarna beviljades av Kung Gustav V genom Kungliga Vetenskapsakademien och hämtades från så kallade lotterimedel. (utställningstext, Magasinet - en etnografisk skattkammare, B20)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Bolinders forskningsresa till Colombia (1914-1915)
Beskrivning
Gustaf Bolinders expedition (forskningresa) till Colombia 1914-1915. Med på resan var Gustaf Bolinder och hans fru Ester.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Källor - http
runeberg.org; libris.kb.se; www.alex.se; collections.smvk.se
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.