logo

Carlotta - the museum database

OM-1987-0124 :: Vas

Object description

Den här krukan har en vid mynning med en tunn kant som accentueras av en skåra och en lång trumpetformad hals. Halsen svänger ut i en globformad kropp med något bulliga skuldror. Basen är platt. Tre fält med ristade vågbandsmönster inramade av utstående band smyckar halsen. Den slumpmässigt tillkomna askglasyrer som täcker större delen av krukans kropp har nötts av på halsen.

Långhalsade krukor av högbränt stengods tillverkades både i kungariket Silla och i Gayakonfederationen från 300-talet och är en av de vanligaste fynden i gravar från denna period. Långhalsade krukor kan delas in i två grupper: krukor på hög genombruten fot, samt krukor med platt eller rund botten som den som beskrivits här över och som ibland stått på en separat hållare. Formen och storleken på krukorna varierar och ibland har de tillhörande lock. Dekoren består av bårder och inristade vågmönster. Långhalsade krukor kan ha använts för dagligt bruk, men de krukor som påträffats i gravarna har troligen fungerat som ceremoniella kärl och använts till mat och dryck (exempelvis alkohol, gryn och spannmål) som offrats till den avlidne.

Accessionsnummer
OM-1987-0124
Sakordskategori
Husgeråd
Sakordskategori, engelska
Ceremonial object; Grave goods; Household utensil
Sakord
Vas
Sakord, engelska
Jar
Sakord, korea
의례용구 義禮用具; 가정용구 家庭用具; 부장품 副葬品
Titel, engelska
Long-necked jar
Titel, koreanska
긴 목 항아리 長頸壺
Titel
Kruka med hög hals
Utställning - ingår i
Koreagalleriet
alt
Beskrivning

Nyöppnat (2012) permanent galleri om Korea. Här visas föremål i ett unikt rum, skapat av den koreanska arkitekten Hwang Doojin.

Det är en modern och sparsmakad interiör där pappersklädda fönster ger en känsla av ett koreanskt rum. Med denna satsning vill Världskulturmuseerna bredda kunskapen i Sverige om Koreas kultur och historia.

I det relativt lilla galleriet visas föremål från 300-talet (De tre kungadömenas tid) till slutet av 1800-talet (slutet av Joseon-dynastin). Det moderna Korea återspeglas i museets program.

Utställningen öppnar med ett par utsökta föremål från den arkeologiintresserade gamle kungen Gustav VI Adolfs samling - en ovanlig svart Goryeo-vas samt ett örhänge från graven "Den lyckobringande fenixens grav". I Ostasien ingår tecknet för "lyckobringande" även i namnet för "Sverige" och graven namngavs efter att kungen 1926 deltagit i utgrävningen av denna grav. Örhänget fick kungen som minne - efter hemkomsten skänktes det till Östasiatiska museet.

Galleriet visar utvecklingen av koreansk keramik, som också utgör huvuddelen av samlingen. Även ett fåtal målningar och möbler ingår i utställningen. En del av materialet är gåvor och inköp från skandinaviska läkare och sjuksköterskor som varit aktiva vid olika sjukhus under Koreakriget.

Galleriets arkitekt Doojin Hwang är född i Seoul 1963. Han kombinerar västerländska och koreanska arkitektoniska traditioner i en unikt modern stil. Koreagalleriet på Östasiatiska museet är ett resultat av ett samarbete mellan Korea Foundation och Östasiatiska museet. (www.ostasiatiska.se, 2012-02-03)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2012-02-11
Utställning, del av - ingår i
Koreagalleriet 03
alt
Period i Korea, engelska
Three Kingdoms period (57 BCE – 668 CE), Silla (57 BCE – 668 CE)
alt
Beskrivning, engelska
The Kingdom of Silla was originally based in southeast Korea, neighbouring Goguryeo, Baekje and the Gaya confederacy. Despite frequent conflicts with its neighbours and Japanese invaders, Silla eventually seized the land of the Gaya confederacy, as well as Goguryeo land around the Han River. Buddhist sculptures made of gilt bronze or carved out of boulders flourished in Silla with the support of the monarchy. Abundant gold burial goods discovered from well-preserved royal tombs also show evidence of strengthened sovereignty. It was not until Silla had conquered the Gaya confederation, Baekje and Goguryeo successively in 562, 660 and 668 that most of the Korean Peninsula was unified under a single regime.
Beskrivning, korea
삼국시대의 신라는 고구려, 백제, 가야에 둘러싸인 한반도의 동남부 지역을 통치했다. 인접한 국가들과 왜구와의 잦은 충돌에도 불구하고 신라는 가야연맹체의 영토를 정복하고 고구려가 점유하고 있던 한강 유역을 점령했다. 왕족과 귀족의 후원으로 신라에서는 금동불상과 석불이 발달했다. 잘 보존된 왕릉에서 금으로 된 부장품이 다수 발견되었는데 이는 강력했던 왕권의 존재를 시사한다. 신라는 가야, 백제, 고구려를 각각 562년, 660년, 668년에 멸망시키고 대동강에서 원산만을 연결하는 선까지 이르는 영역을 확보하여 통일 왕조로서 한반도 대부분을 지배하게 되었다.
Period i Korea
De tre kungarikena, Silla
Period i Korea, koreanska
삼국 시대 (57 BCE – 668 CE); 신라 (57 BCE – 668 CE)
Geografiskt namn - annat
Korea; Östasien
Förvärvsomständigheter, engelska
Purchased from Ambassador Tage Grönwall and his wife, Inger Grönwall, for 2000 kr.
Förvärvsomständigheter
Inköpt från ambassadör Tage Grönwall och hans fru, Inger Grönwall, för 2000 SEK.
Förvärvsomständigheter, koreanska
그뢴발 대사와 그의 부인 잉예르 그뢴발로부터 2000SEK에 구입.
Beskrivning

Den här krukan har en vid mynning med en tunn kant som accentueras av en skåra och en lång trumpetformad hals. Halsen svänger ut i en globformad kropp med något bulliga skuldror. Basen är platt. Tre fält med ristade vågbandsmönster inramade av utstående band smyckar halsen. Den slumpmässigt tillkomna askglasyrer som täcker större delen av krukans kropp har nötts av på halsen.

Långhalsade krukor av högbränt stengods tillverkades både i kungariket Silla och i Gayakonfederationen från 300-talet och är en av de vanligaste fynden i gravar från denna period. Långhalsade krukor kan delas in i två grupper: krukor på hög genombruten fot, samt krukor med platt eller rund botten som den som beskrivits här över och som ibland stått på en separat hållare. Formen och storleken på krukorna varierar och ibland har de tillhörande lock. Dekoren består av bårder och inristade vågmönster. Långhalsade krukor kan ha använts för dagligt bruk, men de krukor som påträffats i gravarna har troligen fungerat som ceremoniella kärl och använts till mat och dryck (exempelvis alkohol, gryn och spannmål) som offrats till den avlidne.

Beskrivning, engelska

This jar has a wide mouth with a thin lip accentuated by a groove and a long, trumpet-shaped neck. The neck angles into a globular body with a slightly bulging shoulder. The base is flattened. Three registers with patterns of incised wavy lines, enclosed by thin protruding bands, adorn the surface of the neck. The accidental ash glaze that covers the greatest part of the body has degraded on the shoulder.

Long-necked jars of high-fired stoneware were produced in both the Silla Kingdom and the Gaya Confederacy from the 4th century and are one of the most common types of pottery found in Silla and Gaya tombs. Long-necked jars can be roughly divided into jars raised on a pedestal with openwork decoration, and jars with a flattened or round base that were sometimes placed on separate stands with a cradle. The shape of jars and length of the neck varies, and in some cases, they are paired with lids. Decoration includes decorative bands and patterns of incised wavy lines. Long-necked jars might have been used as daily household vessels, however, the vessels found in tombs are likely to have served as ceremonial vessels for holding offerings in the form of consumable liquids, such as alcohol, or foodstuffs, probably types of grains, for the deceased.

Beskrivning, korea

위에서 넓고 아래로 가며 좁아지는 나팔 모양의 긴 목을 가진 항아리이다. 입구를 둘러 홈을 파서 구연부의 얇은 기벽을 강조했다. 구형(球形)에 가까운 둥근 몸체는 어깨에서 살짝 벌어졌고 바닥은 편평하다. 가느다란 돋을띠(突帶)를 두 줄 둘러 목을 3단으로 구획하고 각 단에 음각으로 물결 무늬를 시문했다. 몸체 대부분에 입혀진 자연유는 어깨 부분의 표면에서 떨어져 나갔다.

긴 목 항아리는 경질(硬質)토기로 신라와 가야에서 4세기부터 제작되었으며, 두 문화권의 고분에서 출토되는 가장 흔한 형태의 토기 중 하나이다. 굽구멍이 뚫린 굽다리에 올려진 항아리와 따로 만들어진 받침대 위에 올리는 바닥이 납작하거나 둥근 항아리의 두 종류로 나누어진다. 항아리의 형태와 목의 길이가 다양하며, 뚜껑이 함께 짝을 이루는 경우가 있다. 주로 물결 무늬를 음각으로 새겨 표면을 장식한다. 긴 목 항아리는 가정에서 일상 용기로 사용되었을 뿐만 아니라 고분에서 발견되는 것들은 피장자에게 제물로 바칠 술과 같은 음료나 곡식 등의 음식을 담는 의례 용기의 역할도 했을 것으로 추정된다.

Utställning - planerad
Samlingar från Korea
alt
Beskrivning
Östasiatiska museets koreanska samling består av 510 föremål och fragment, samt 29 fotografier, och täcker ett tidsspann som sträcker sig från De tre kungarikenas tid (57 f. Kr – 668 e. Kr) fram till 1900-talet. Samlingen innehåller huvudsakligen keramik och metallföremål, men även ett antal målningar, kalligrafier och frottagemålningar, möbler i trä, textilier samt några lackarbeten och föremål i glas och sten. Grunden till samlingen består av föremål som donerades av kung Gustaf VI Adolf; den första officiella person i Sverige att intressera sig för koreansk konst och arkeologi. Han besökte Korea 1926 och gav under sin livstid ett antal föremål till museet. Fler föremål testamenterats sedan som gåva. Den största delen av den koreanska samlingen består av föremål som museet införskaffade under 1970- och 1980-talet genom inköp och gåvor från läkare och sjuksköterskor som arbetat på det svenska Röda korsets sjukhus i Busan under och efter Koreakriget (1950-1953), samt från svenska diplomater och affärsmän.
Tidpunkt - Öppnad/Start
2018
Utställning, del av - planerad
Korea collections - Three Kingdoms
alt
Utställning, monterdel - planerad
Korea collections 2 - Three Kingdoms - Ceramics 2
alt
Korea collections - Three Kingdoms - Ceramics 2
alt
Diameter
15
Höjd
16,5
Anmärkning

Från monter 38.

Höjd 16,5 cm, diam. 15 cm.

Materialkategori
Keramik
Material
Lergods
Material, engelska
Ceramics; Pottery; Stoneware; Earthenware
Material, korea
도자기 陶磁器; 토제 土製
Sökord, engelska
Earthenware; Ceramic
Referens - källa
Lotis, Christopher Josef & Lee, Michel Dong (2011). Symbols of identity: Korean ceramics from the collection of Chester and Wanda Chang. 1. ed. Washington D. C.: Asian cultural history program, Smithsonian institution
Källor - http
libris.kb.se
Källor

국립문화재연구소. 고고학사전. 2017. 신라·가야 토기. [ONLINE] Available at: http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1639105&cid=43065&categoryId=43065. [Accessed 14 December 2017].

Lotis, C. J. and Lee, M. D. 2011. Symbols of Identity: Korean Ceramics from the Collection of Chester and Wanda Chang. 1st ed. Washington DC: Asian Cultural History Program, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution.

강경숙. 1989. 한국도자사. 서울특별시: 일지사.

국립김해박물관. 1999. 국립김해박물관 (Kimhae National Museum). 서울특별시: 통천문화사.

국립경주박물관, 학예연구실 (글), 장은정, 이태희, 서유리 (편집). 2015. 국립경주박물관 (Gyeongju National Museum). 서울특별시: 통천문화사.

Beskrivning, eng. tidigare
Vase with tall neck. Combed decoration. Three kingdoms, Early Silla, 6th-7th cent.
Beskrivning, tidigare
Vas i lergods med hög hals och vid mynning. Dekorerad med vågigt kammönster i tre band runt halsen. Naturlig askglasyr., Vas, lergods. Korea. Äldre Silla. Inköp av ambassadör Tage och fru Inger Grönvall för 2000 kr. Foten är något naggad i kanten.
Antal
1
matt [beräkning]
Längd cm Bredd cm Djup cm Höjd 16 cm Diameter cm TjockMattTjcm
displayidnummer [beräkning] - inv
*102928*
Tidigare rum
L
Ursprungsregister
omInv; omDok

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.