logo

Carlotta - the museum database

bild

OM-1974-1614 :: Ask

Object description

Ask med lock av röd lack, från Kina. Asken är dekorerad både på över- och undersida med skurna blommotiv i hög relief.

Enligt katalogkort: “Chinese lacquer box and cover. Period: Late 15th century. Description: Small round box carved in red lacquer. Straight sides and flat cover. Design of li-chih fruits and leaves. Inside black lacquered. Measures: D 73mm. Purchased: Bequest of H.M. King Gustaf VI Adolf. No 1637. Dossier: TOCS, Vol. 30, pl. 61, No 246. J Wirgin: BMFEA 44/1972, pls. 21a, 22a. Expo: USA 1966, Stockholm 1967, No 125; BM, London 1972, No 158.”

Enligt HM-kort: Rund lackask med lock. Naturalistisk blad- och fruktdekor över hela asken och locket, djupt skuren i det röda locket. Insidan svart.

Material: Lack, förmodligen på trästormen.

Närmare tidsbestämning: Kan möjligen vara från Ming-tid.

Accessionsnummer
OM-1974-1614
Tidigare identitet
GVIA-1637; HM1637
Sakordskategori
Förvaring
Sakord
Ask
Sakord, engelska
Box
Utställning - ingår i
Mittens Rike
alt
Beskrivning

I Mittens rike presenteras 3 500 år av kinesisk kulturhistoria genom ca 1000 föremål.

Den stora och designmässigt spektakulära Kinasatsningen sträcker sig genom nästan hela den 200 meter långa museibyggnaden. Utställningarna ger en fascinerande bakgrund till dagens Kina och en bild av de historiska relationerna mellan Sverige och Kina.

I Mittens rike visas kejsartidens Kina. Här presenteras 3000 år gamla bronskärl, jadeföremål och orakelben från de första kungarnas tid, gravfiguriner och skulptur från de första kejserliga dynastierna, det äldsta porslinet, lackarbeten, måleri och Mingdynastins blåvita porslin samt beställningsporslinet från Ostindiska kompaniets tid - en tid då Kina, som idag, var det stora producent- och exportlandet i öster. Många av föremålen är placerade i en eldröd ca 20 meter lång drakmonter designad av arkitektfirman Tham & Videgård Hansson.

Utställningen är en fortsättning på Kina före Kina som öppnade 2004 och som berättar om de äldsta kulturerna. I anslutning till biblioteket, ett av de främsta i Europa för asiatisk litteratur, visas utställningen Kinas bokhistoria. Beijing konferenslokal har utsmyckats med kalligrafi av Zhang Wei. (www.ostasiatiska.se, 2009-07-14)

Tidpunkt - Öppnad/Start
2007-09-09
Utställning, del av - ingår i
Mittens Rike 68
Monterdel
68:04
Datering
Ming, 1400-talet
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Världsdel - ursprung
Asien
Geografiskt namn - annat
Östasien
Namn - förvärvat från
Bernadotte, Gustaf Adolf, Gustaf VI Adolf (1882-11-11, 1882-11--11 - 1973-09-15), Kronprins, Kung
alt
Beskrivning

Konung av Sverige från 1950 - 1973.

Gustaf Vl Adolf har gjort stora insatser inom kulturlivet, med tyngdpunkt inom arkeologin, understött och finanierat forskning, arkeologiska fältarbeten, etc.

Gustaf Vl Adolf var kännare av äldre kinesisk konst och fornkunskap och innehade en egen stor gedigen och kvalitativt högtstående samling. Gustaf Vl Adolf har även medverkat vid tillkomsten av Stat.hist.mus:s stora och dyrbara östasiatiska samlingar.

Gustaf Vl Adolf har gjort värdefulla inköp av fornföremål för Nationalmuseum.

Sedan 1911 var Gustaf Vl Adolf ordf. i fören. Nationalmusei vänner. Konstsamlare, bl a av modern sv. konst, särskilt handteckningar och grafik. (Etnografiska museets personpost)

, Gustaf VI Adolf, Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf, född 11 november 1882 på Stockholms slott i Stockholm, död 15 september 1973 på Helsingborgs lasarett i Helsingborg, Malmöhus län, var Sveriges kung från den 29 oktober 1950 och fram till sin död. Han var son till Gustaf V och Victoria av Baden och farfar till Carl XVI Gustaf. Han ingick äktenskap 1905 med den brittiska prinsessan Margaret (1882–1920) och gifte sig för andra gången 1923 med Louise Mountbatten (1889–1965).
Källor - http
www.ne.se, collections.smvk.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org, sv.wikipedia.org
Förvärvsomständigheter
Tillhör Gustaf VI Adolfs samling som 1974 skänktes till museet.; Tillhör Gustaf VI Adolfs samling som 1974 skänktes som gåva till museet.;

Förvärvades år 1946, maj. i London hos Pieter Boode för £ 22.10.

Testamenterad av HMK Gustaf VI Adolf 1973.

Beskrivning

Ask med lock av röd lack, från Kina. Asken är dekorerad både på över- och undersida med skurna blommotiv i hög relief.

Enligt katalogkort: “Chinese lacquer box and cover. Period: Late 15th century. Description: Small round box carved in red lacquer. Straight sides and flat cover. Design of li-chih fruits and leaves. Inside black lacquered. Measures: D 73mm. Purchased: Bequest of H.M. King Gustaf VI Adolf. No 1637. Dossier: TOCS, Vol. 30, pl. 61, No 246. J Wirgin: BMFEA 44/1972, pls. 21a, 22a. Expo: USA 1966, Stockholm 1967, No 125; BM, London 1972, No 158.”

Enligt HM-kort: Rund lackask med lock. Naturalistisk blad- och fruktdekor över hela asken och locket, djupt skuren i det röda locket. Insidan svart.

Material: Lack, förmodligen på trästormen.

Närmare tidsbestämning: Kan möjligen vara från Ming-tid.

Diameter
7,3
Anmärkning

Enligt en uppsats av Low-Beer i Nr. 22 BMFEA, Pl. 22 nr. 31 skulle denna ask antagl. vara från Xuandes tid.

P. David 1954: 1400-tal.

Materialkategori
Lack
Material
Lack
Teknik - tillverkning
Skuret
Utst. etikett - svenska

Ask av röd relieflack med skuren dekor av lizhi-frukt

Ming, 1400-talets andra hälft. Gustav VI Adolfs gåva. OM-1974-1614

Utst. etikett - engelska

Chinese lacquer box and cover. Period: Late 15th century. Description: Small round box carved in red lacquer. Straight sides and flat cover. Design of li-chih fruits and leaves. Inside black lacquered. Measures: D 73mm. Purchased: Bequest of H.M. King Gustaf VI Adolf. No 1637. Dossier: TOCS, Vol. 30, pl. 61, No 246. J Wirgin: BMFEA 44/1972, pls. 21a, 22a. Expo: USA 1966, Stockholm 1967, No 125; BM, London 1972, No 158.

engelska

Publicerad
TOCS, Vol. 30, pl. 61, No 246. J Wirgin: BMFEA 44/1972, pls. 21a, 22a.
Referens - publicerad i
Bulletin - The Museum of Far Eastern Antiquities (1950),(Östasiatiska samlingarna) Vol. 22, Stockholm
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Utställning - tidigare
Kungens gåva - Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket
alt
Beskrivning

Jubileumsutställning med anledning av att museet firar 50 år, med föremål ur våra egna samlingar.

Utställningen berättar om Gustaf VI Adolfs gärning som samlare och kännare av asiatisk konst och hans betydelse för Östasiatiska museets tillkomst. Museets rika bildmaterial tecknar en bild av tidiga möten mellan öst och väst och kungens betydelse för utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Östasien. Utställningen är spridd över hela museet med markörer vid kungens föremål. Det dedikerade utställningsrummet visar praktföremål ur kungens samling, magnifika kinesiska lacker, utvalda pjäser av den vackra Songkeramiken som inspirerat både dåtida och samtida keramiker, emaljer och jader. Redan i entrén möter man en fotoutställning som tecknar en historisk exposé över museet - som vid invigningen 1963 beskrevs som "världens vackraste museum". (www.smvk.se, 2013-05-23)

Parallellt i anslutning till jubileet visades inlånade bronser från Kina i utställningen "Krigardrottningen och Kinas bronsålder".

Tidpunkt - Öppnad/Start
2013-05-25
Tidpunkt - Stängd/Slut
2013-11-17
Antal
2
Utställningar, historik
USA 1966, Stockholm 1967, No 125; BM, London 1972, No 158.
matt [beräkning]
Längd cm Bredd cm Djup cm Höjd cm Diameter 7,3 cm TjockMattTjcm
Ursprungsregister
omDok
Belongs to Samling
OM-1974 Gustaf VI Adolf :: Gustaf VI Adolf

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.