logo

Carlotta - the museum database

1935.32.0205 :: väv, Göteborgssamlingen, bemålad poncho, avfört, repatrierat

Object description

Starkt skadad poncho. Försedd med lång v‰vd frans. Såväl denna som mittpartiet har målad dekor.

Fransarnas ändar förenade, kring mittpartiet en röd bård. Se 35.32.178.

Gåva.

Inventarienummer
1935.32.0205
generalkatalog-nr
56952
Tidigare identitet
RT-043484; 313514
Sakord
väv; Göteborgssamlingen; bemålad poncho; avfört; repatrierat
Sakord, engelska
painted poncho
del
fragment
Sakord, spanska
unku pintado
Materialkategori
textil
Bredd
93 cm; Fransväv 93 cm; band 4 cm; vävbredd 60 cm
Längd
Fransvävar 70 cm; Mittväv 72 cm; 224 cm
Användningsområde
poncho (?)
Händelse - var närvarande vid
RAÄ gästkollegeprojekt Paracas (2013-2017)
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning

Syftet med projektet var att undersöka och jämföra bevarandestatusen på Paracastextilier som förvarats i olika museimiljöer, i Sverige och i Peru, för att studera påverkan av ammoniakbehandlingen som utfördes på 1990-talet och att jämföra resultaten med de erhållna under tidigare undersökningar från 1990-talet och framåt. Dessutom var förhoppningen att utredningarna skulle kunna öka vår kunskap om det betningsmedel som användes i dessa gamla textiler, eftersom det fortfarande finns ett kunskapsgap om färgsystemen som används av de antika andinska kulturerna.

Försöksledare: Marei Hacke

Gästkollega: Anna Javér

Plats för utförande: Riksantikvarieämbetet Kulturvårdsavdelningen Teknik och vetenskap, Artillerigatan 33A, Box 1114 621 22 Visby

Start- och slutdatum för försökets experimentella del:

2017-05-02 till 2017-05-05

2016-10-02 till 2016-10-06

2016-05-17 till 2016-05-20

2014-01-15 till 2014-01-17

2013-09-17 till 2013-09-18

Repatriering till MNAAH, Lima, Peru, (5 december 2017)
alt
Beskrivning
Repatriering till MNAAH, Lima Peru. 2017 återlämnades 51 Paracas-textilier till Peru.
Namn - donator
Anonym
Beskrivning
Personen eller organisationen har av olika skäl valt att vara anonym.
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - fotograf
Anderzén, Hannes
Beskrivning
Hannes Anderzén, fotograf, började vid VKM oktober 2012.
Källor - http
collections.smvk.se
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Namn - ägare
Nationalmuseet i Peru för arkeologi, antropologi och historia (MNAAHP)
alt
Beskrivning
Nationalmuseet i Peru för arkeologi, antropologi och historia (MNAAHP, spanska: Museo Nacional de Arqueología Antropología och Historia del Perú, engelska: National Museum of the Archaeology, Anthropology, and History of Peru) är det största och äldsta museet i Peru. Det ligger på Plaza Bolívar i Pueblo Libre-distriktet i Lima. Museet rymmer mer än 100 000 artefakter som spänner över hela människans historia i det som nu är Peru. Höjdpunkterna inkluderar Raimondistelen och Telloobelisken från Chavín de Huantar, och en stor modell av Machu Picchu.
Källor - http
commons.wikimedia.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
en.wikipedia.org
Inlån - tidigare
in-1999.0001
etn/ark
arkeologi
Obs.: Beskrivning

Storlek Ponchon är tillverkad av sammanlagt 9 olika separat vävda delar. De har i stort sett samma kvaliteter men med lite olika täthet.

Material

varp bomull 2-tr S-tvin 20 - 36 tr/cm

inslag bomull 2-tr S-tvin ca 20 tr/cm

broderi ull 2-tr S-tvin röd, grå, gul, rosa, grön, rödakt. gul, blå, lj. blå, m. brun,

brun, lj. gul och vit. sytt över 4 tr, under 2.

färg till målade ytor lj. blå, gul, rosa, lj. grön, brun och svart.

Teknik Tuskaftsvävda tyger men vissa med tätare varp typ varprips. Två vävar som fransvävar och fyra använda som bottentyg till de broderade bårderna. Broderiet i typ blockstil. Dessa gårder är kantade med 3 rader öglestygn. På de målade ytorna syns linjer som kan vara gjorda för att skiss upp mönstret.

Mönster Motivet på det stora målade mittpartiet är svårtydbart eftersom så stora delar saknas, men det som syns är mycket naturalistiskt målat, med mjuka linker, många figurer som går in i varandra och i olika skalor. Broderiet består av en liten stående figur sedd rakt framifrån med stor rikt utsmyckad huvudprydnad och som håller ett trofehuvud med båda

händerna. På båda sidor om kroppens nedre del "hänger" en fisk. Alla figurer vända åt samma håll men höger - vänster vända. I hörnen två mycket små figurer vända "skav fötters", en med en fisk kropp, den andra med en orm-kropp. Alla fransar har målade ormar, deras huvuden ligger på respektive frans nederände. De är alla en aning olika och har utstickande tungor.

Utställd 1996 - 2000, monter 44.

Publicerad text, spanska

Poncho 1935.32.0205

p>Este textil está pintado y bordado, lo que es poco usual entre los textiles de Paracas. Hay figuras bordadas por los cantos y en las esquina, pero en la parte central los flecos está decorada en el tejido mismo. Posiblemente este textil ha sido un poncho con pestañas por delante y por atrás, aunque los ponchos de Paracas en general no presentan una franja de orilla cubriendo todos los bordes, como ésta.

Descripción del motivo

La figura que está bordada sobre la franja de la orilla es antropomorfa y parece estar vestida con túnica, falda y cinto. Luce argollas tobilleras y adornos en el cabello. En la cabeza de la figura pueden verse un cintillo en la frente, adornos de pluma en el cabello y dos orejas de gato. De la cabeza y del cinto cuelgan posiblemente peces, o tal vez tiburones. La figura exhibe una cabeza trofeo. Todas las figuras tienen la cabeza apuntando a la misma dirección, pero la posición de los cuerpos se alterna.

En las esquinas hay motivos menores bordados. Aquí, el motivo consta de figuras con cuerpos como de tiburón, brazos humanos, rostros humanos provistos de cintillos en la frente, y ornamentos en el cabello.

Es difícil descifrar la porción central debido a que le faltan pedazos importantes. Se pueden distinguir cuatro figuras antropomorfas mayores en cada esquina. Están vestidas con túnica, taparrabo y calcetas, y tienen máscaras. Varias figuras menores se ven también, una de ellas sostiene una cabeza trofeo y un cuchillo. También hay perfiladas varias tiras sinuosas.

Los flecos están pintados como serpientes pero tienen también otros motivos: frijoles, varias plantas, cintillos y figuras geométricas.

Material y técnica

Pintura sobre tela de algodón tejida a dos lizos. El bordado está hecho con lana en estilo de bloques de color, con punto de tallo. El poncho está compuesto por un total de nueve piezas de tela unidas en costura, de las cuales dos corresponden a la tela de los rebordes.

Época y origen

Intermedio Temprano 2 – 3.

Publicerad text

Bemålad poncho 1935.32.0205

Denna textil är både målad och broderad, vilket är ovanligt bland textilier från Paracas. Det finns broderade figurer runt kanterna och i varje hörn, men mittdelen och fransarna är målade. Textilen kan eventuellt ha varit en poncho med fransar fram och bak, men ponchos från Paracas har oftast inte bårder hela vägen runt som den här.

Beskrivning av motivet: Figuren som är broderad på bården är människoliknande och verkar ha på sig tunika, kjol, ankelband, och hårprydnader. På figurens huvud kan man se ett pannsmycke, en huvudprydnad av fjädrar och två kattlika öron. Från huvudet och bältet hänger något som ser ut som fiskar eller hajar. Figuren håller i ett troféhuvud. Alla figurer har huvudet i samma riktning men varannan är spegelvänd.

I hörnen finns mindre motiv broderade. Här består motiven av figurer med hajliknande kroppar, mänskliga armar, mänskliga ansikten med pannsmycken och hårprydnader.

Mittpartiet är svårt att tyda eftersom stora delar saknas. Fyra stora människoliknande figurer går att utskilja, en i varje hörn. De är klädda i tunika, ländkläde och benkläder och har ansiktsmask. Flera mindre figurer syns också, en av dem håller i ett troféhuvud och en kniv. Många långa slingrande band finns också målade.

Fransarna är målade som ormar men har också andra motiv: bönor, andra växter, pannsmycken och geometriska mönster.

Material och teknik

Målning på bomullstyg som är vävt i tuskaft. Broderiet är gjort med ullgarn i färgfältsstil och sytt med stjälkstygn. Ponchon är sydd av sammanlagt nio olika vävda delar, varav två till de vävda fransarna.

Datering och ursprung

Paracas Nekropolis, Intermedio Temprano 2-3 (ca 100 e.kr – 300 e.kr)

Beskrivning, spanska

Unku constituído por una tela de campo, con

la unión de un paño y de una banda, unidas por puntada surjete; presenta diseños pintados de personajes ataviados con narigueras y bigoteras, diadema, orejeras, en las manos porta cabezas trofeo, extenciones con terminación de serpientes, algunos llevan en las manos diademas, o sostienen peces o tiburones, de algunos de ellos las prolongaciones salen por la boca, llevan cabezas trofeos con motivos escalonados, una de las figuras centrales sujeta en una de las manos un cuhillo de obsidiana de doble hoja (MNAAHP lista)

Publicerad text, engelska

Painted poncho 1935.32.0205

p>This textile is both painted and embroidered, which is unusual for Paracas textiles. There are embroidered figures round the edges and in each corner, but the middle part and fringes are painted. The textile may have been a poncho with front and back fringes, but most Paracas ponchos do not have borders all the way round like this one.

Motif description

The figure, which is embroidered on the border, is anthropomorphic and appears to be wearing a tunic, skirt, anklets and hair pendants. A headpiece, feather headdress and two feline ears are visible on its head. Something resembling fish or sharps dangles from its head and belt. The figure is holding a trophy head. All figures have their heads in the same direction but each other one is inverted.

There are smaller motifs embroidered in the corners, consisting of figures with shark-like bodies, human arms, human faces with headpieces and hair pendants.

The middle part is hard to interpret because large parts of it are missing. Four large anthropomorphic figures are distinguishable, one in each corner. They are clad in tunic, loincloth and leggings and have face masks. Several smaller figures are also visible, and one of these is holding a trophy head and a knife. There are also many long, twisted painted bands.

The fringes are painted like snakes but also present other motifs – beans, other plants, headpieces and geometric patterns.

Material and technique

Painting on plain-woven cotton fabric. The embroidery is in stem-stitch in colour-field style. The poncho is made up of nine woven pieces sewn together, two of them for the woven fringes.

Dating and origin

Paracas Necropolis, Intermedio Temprano 2-3 (c. 100 AD – 300 AD)

Världsdel - ursprung
Sydamerika
Land - ursprung
Peru : Sydamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Proveniens
Paracas, Peru
Typ & teknik: typ
Blockstil
Typ & teknik: teknik
målad; broderad; Broderi: över 4 tr under 2 tr; mittparti målad; Bård: broderad; Fransväv målad; Frans: 2,5 cm breda; Fransväv ca 35 st sammanvävda fransar per sida; Bottenväv: varp 20 tr/cm inslag 14 tr/cm
Typ & teknik: material
Bottenväv: bomull; Broderi: ull
Original: beskrivning

Starkt skadad poncho. Försedd med lång v‰vd frans. Såväl denna som mittpartiet har målad dekor.

Fransarnas ändar förenade, kring mittpartiet en röd bård. Se 35.32.178.

Gåva.

Original: lokal
Paracas, Peru
Original: negativ-nr
10797
Original: publ
ES 34 1979
Original: utställt
X
Referens - Publicerad i
Årsberättelse 1935, Göteborgs museum, Årstryck 1936
alt
Källor - http
libris.kb.se, archive.org, books.google.se
Hacke, Marei, Javér, Anna & Thuresson, Kaj (2019). Undersökningar av Paracastextilier [Elektronisk resurs] dokumentation av gästkollegeprojekt. Visby: Riksantikvarieämbetet
alt
Källor - http
urn.kb.se, libris.kb.se
Referens - källa
Sandmark, Björn & Ljungberg, Ann-Marie (2019). Paracastextilierna i Göteborg: vem äger det globala kulturarvet?
Källor - http
libris.kb.se
Hanteringsanvisningar
T2.10.3
Utställning - tidigare
En stulen värld
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2008-09-18
Tidpunkt - stängd/slut
2010
Datum - registrering
2001-09-03
Belongs to Samling
1935.32

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.