logo

Carlotta - the museum database

1877.04.0015 :: fragment

Object description
Gudabild. Mindre gudabild av bränd lera. (Orig.nr. 1,343.D) Västindien, Portorico.
Inventarienummer
1877.04.0015
Inventarienummer, tidigare
RM.1343.D
Sakord
fragment
Etnisk grupp - ursprung
taino
Region - ursprung
Västindien
Land - ursprung
Puerto Rico : Nordamerika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
Puerto Rico
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Världsdel, engelska - ursprung
North America
Geografiskt namn - annat
America; Amerika
Beskrivning
Gudabild. Mindre gudabild av bränd lera. (Orig.nr. 1,343.D) Västindien, Portorico.
Materialkategori
keramik-lera
Material - tillverkning
lergods
Material, engelska - tillverkning
ceramics
Teknik - tillverkning
oxiderat bränt; ristat; ringlat
Namn - insamlare
Hjalmarsson, Justus (1823-02-16 - 1876), apotekare
alt
Beskrivning

Justus Adalric Hjalmarsson, född 2 februari 1823, i Rödbo, Kungälv (familysearch), död 1876 (även 1975 förekommer som årtal), apotekare (familysearch). Reste efter avlagd apotekareexamen 1847 till S:t Thomas i Västindien, där han till en början hade anställning på ett apotek. Sedan anlade han på samma plats en mindre kemisk-teknisk fabrik, vilken tycks ha givit honom en skäligen god inkomst.

År 1852 företog han en resa till Honduras för insamlande av naturalier och etnografica. Dessa senare, vilka bestod av inkaiska gudabilder av olika metallegeringar, amuletter, mumier mm, donerade han till Statens Etnografiska Museum, där de alltjämt finns.

Sju år senare avlade han ett besök i hemlandet vid vilket tillfälle han till redaktören för Illustrerad Tidning (1858, i tio avsnitt under rubriken "Resebilder från Central-Amerika af en i Westindien bosatt svensk", nr 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 44, 45) skänkte sina under den centralamerikanska resan gjorda anteckningar jämte en del fotografier.

Efter Sverige-besöket slog han sig ned i Arecibe på ön Porto Rico och avled 1876 ombord på en resa med ångfartyget "Cimbria". Dessförinnan hade han emellertid ånyo gästat sitt gamla fädernesland att döma av ett i Stockholm daterat brev av den 30 okt. 1872 till prof. S. Lovén. Han var medlem av Sv. Läkare-sällskapet. Porträtt finns i Läkare-sällskapet.

Hjalmarsson hade en son, Carlos Georg född 1861 på Porto Rico. Denne tycks åtminstone delvis fått sin uppfostran i Sverige, ty där avlade han 1882 apotekareexamen. Därefter återvände han till Västindien och är nu avliden sedan årskilliga år tillbaka.

(Uppgifterna om H. lämnade av minister Axel Paulin 20/1 1951). /US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
kiki.huh.harvard.edu, familysearch.org, plants.jstor.org, porträttarkiv.se
Höjd
4,3 cm
Bredd
3,3 cm
Djup
3,1 cm
Sökord
pottery
Ursprungsdatabas
Etno
Klassifikation, OCM (bred)
Arkeologi och historia (170)
Klassifikation, OCM (smal)
Arkeologi (172); Heliga föremål och platser (778); Ritual (788)
OWC - ursprung
SV5
Belongs to Samling
1877.04 :: Hjalmarsson, Justus , Hjalmarsson, Justus Adalrik

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.