logo

Carlotta - the museum database

0909.0065 :: målning, porträtt

Object description
Konstnären Tyra Kleen skymtar fram bakom en oljemålning som föreställer Åke Kistner.
Object description
Ingenjör Åke Kistner. Bakom porträttet skymtar Konstnärinnan Tyra Kleen.
Bildarkivnummer
0909.0065
Motivord
målning; porträtt
Namn - avbildad
Kistner, Åke (1908 - 1976), ingenjör
alt
Beskrivning
Ingenjör, "Han var född i Stockholm och avlade ingenjörsexamen i Wiesbaden. Under åren före kriget 1937-39 vistades han på Bali, varifrån han hemförde en stor samling etnografika, som han sedan skänkte till Etnografiska museet i Stockholm.[...] Åke Kistner, som på sin tid tilldelades Linnémedaljen för sina insatser, ansågs som en intresserad och mycket kunnig forskare. Under 1950-talet var han försäljare i Hald & Tesch Brand AB, efter att tidigare ha innehaft egen agentur." (DN 26 maj 1976) /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, runeberg.org
Kleen, Tyra (1874 - 1951), författare, konstnär
alt
Beskrivning
Tyra Kleen, författare och konstnär. Illustrerar och skriver artiklar om konst och dans. Reser med Ellen von Platen till Sri Lanka (Ceylon) 1911 och ger ut "Strövtåg i Orienten samma år. Vistas på Java och Bali 1919-1921. Böckerna Temple Danses in Bali, 1936, och Wayang Javanese Theatre, 1937 gavs ut av Etnografiska museet. Illustrationerna av de symboliska handrörelserna, mudra, ställdes ut på Victoria and Albert Museum 1923. De publiserades i Mudras The Ritual Hand-Poses of the Buddha Priests and the Shiva Priests of Bali. 1924 ger hon ut en barnbok, Ni-Si-Pleng. En historia om svarta barn berättad och ritad för vita barn.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
runeberg.org, libris.kb.se, 62.88.129.39
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Beskrivning
Konstnären Tyra Kleen skymtar fram bakom en oljemålning som föreställer Åke Kistner.; Ingenjör Åke Kistner. Bakom porträttet skymtar Konstnärinnan Tyra Kleen.
Referens - publicerad i
Östberg, Wilhelm (red.) (2002). Med världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet
alt
Källor - http
libris.kb.se
Sökord
oljemålning
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt