logo

Carlotta - the museum database

0909.0195 :: man, porträtt

Object description
Prof. Gerhard Lindblom (t.h.) och Bertil Söderberg (t.v.). Publ. i Ethnos vol. 34, 1969 supplement. Foto: Per Anders Thunqvist.
Bildarkivnummer
0909.0195
Motivord
man; porträtt
Namn - avbildad
Lindblom, Gerhard (1887 - 1969), etnograf, intendent, professor
alt
Beskrivning

Karl Gerhard Lindblom, född den 26 augusti 1887 i Åby församling, Kalmar län, död den 8 juni 1969, var en svensk professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola och föreståndare för Statens etnografiska museum.

Lindblom avlade filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1908, blev filosofie licentiat 1915 och filosofie doktor 1916. Han forskade först kring sydsvenska dialekter 1909 för att sedan arbeta som vikarierande läroverksadjunkt 1910. 1910-1912 reste han på en etnografisk resa till Brittiska och Tyska Östafrika. Väl hemma i Sverige blev han extra ordinarie amanuens vid Riksmuseet 1912, assistent där 1914, tillförordnad intendent och föreståndare för Riksmuseets etnografiska avdelning 1923-1928, professor och föreståndare 1928. Lindblom reste på forskningsresor till Kenya och Uganda 1920, till Libyen 1938. För Statens etnografiska museum blev han föreståndare 1935. Han var även medlem av kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling från och med 1931 och professor i allmän och jämförande etnografi vid Stockholms högskola 1933-1954. (Wikipedia, 2016-10-12)

Lindblom var ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 1933-1934, i Travellers Club sedan 1930, sekreterare i Stockholms naturvetenskapliga förening 1925-1933, ordförande från och med 1934, medlem av Governings Body of the International Institute of African Languages and Cultures från och med 1927, ledamot av Antropologische Ges. in Wien 1922, i Soc. des Africanistes i Paris 1932, i Ges. für Anthropologische, Ethnologische und Urgeschichte i Berlin 1932, i Società Italiana di Antropologia e Etnologia 1932, Forschungsinst. für Kulturmorphologie i Frankfurt am Main 1934, hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala 1929, av Royal Anthopolog. Inst. of Great Britain and Ireland 1930 m.m. (Wikipedia, 2016-10-12)

Med avhandlingen The Akamba in British East Africa (1916), som var baserad på två års vistelse bland kambafolket i Kenya, blev L. Sveriges första doktor i etnografi, och jämte Erland Nordenskiöld var han pionjär inom svensk vetenskaplig etnografisk fältforskning. /Nationalencyklopedin./ US

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se, sok.riksarkivet.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Söderberg, Bertil Karl Josef (1912-06-13 - 2001-10-04), intendent, missionär
alt
Beskrivning

Bertil Karl Josef Söderberg, född 13 juni 1912, Sankt Olai, Östergötland, död 4 oktober 2001 i Järfälla, fil.dr. missionär, Svenska Missionsförbundet. Verkade som missionär i Franska Moyen Congo och Belgiska Kongo 1938-1946 och 1950-1953. Gjort resa till Sydafrika 6 månader 1942/43.

Vik. intendent vid Statens Etnografiska Museum 1954-56, intendent vid Etnografiska Museet 1964 -

Gav ut serie band med musikupptagningar från Moyen Congo.

Familj

Son till Josef Natanael Söderberg och Betty Maria. Bror till Harald Josef Valdemar, Alfgerd Maria Eleonora Borgström, Erhard Josef Emanuel , Torvald Josef David, Elisabet Ester Maria Hertzman och 5 andra (www.geni.com, 2014).

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
www.geni.com, kulturarvsdata.se, runeberg.org, libris.kb.se
Namn - fotograf
Thunqvist, Per Anders (1920-11-17 - 2014), fotograf, scoutledare
Beskrivning

Per Anders Thunqvist föddes i Vaxholm den 17 november 1920. Fadern Anders Thunqvist var soldathemsföreståndare men också en hängiven fotograf. Detta smittade av sig till sonen som kom att ägna hela sitt liv åt fotografering.

I tidiga år greps Per Anders av ett annat intresse. Han blev scout i Frälsningsarméns scoutkår vid Templet på Östermalm i Stockholm. Intresset för friluftsliv och miljö kunde mycket väl kombineras med intresset för fotografering. Som scoutledare var Per Anders under ett flertal år ansvarig för scoutdistriktets terrängtävlingar. Han deltog också i de många internationella läger och resor som Frälsningsarméns scoutförbund arrangerade och dokumenterade alltid dessa begivenheter med både film- och stillbildskamera. På så sätt finns en lång rad scoutevenemang ända från 1930-talet bevarade.

År 1946 blev han yrkesfotograf och har ägnat stort intresse åt att dokumentera folkrörelserna i Sverige. Under omkring 40 år fotograferade han alla arrangemang inom Frälsningsarmén och donerade för några år sedan hela detta material till FA:s arkiv. Ett material som uppgår till flera tiotusentals bilder som nu digitaliseras och kommer att finnas tillgängligt för historieintresserade. Han anlitades av flera frikyrkosamfund och har även ställt sitt material till deras förfogande.

(Utdrag ur en artikel i Dagen från 7 augusti 2014, läst 2018-01-10)

Källor - http
www.dagen.se
Beskrivning
Prof. Gerhard Lindblom (t.h.) och Bertil Söderberg (t.v.). Publ. i Ethnos vol. 34, 1969 supplement. Foto: Per Anders Thunqvist.
Sökord
män; utställning
Belongs to Bildsamling
0909 :: Porträtt