logo

Carlotta - the museum database

K-12001-1588 :: Skärva, Fragment

Object description
Buk. Dekorerad. Målad. 1-1970, Keramikskärvor, de flesta med målad dekor.
Accessionsnummer
K-12001-1588
Sakord
Skärva
Region - ursprung
Gansu; Lintao County
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Land, engelska - ursprung
China
Ort - fyndplats
Majiayao
Geografiskt namn - annat
Kansu; Ti Tao Hsien; Ma Chia Yao; Östasien; Didaoxian; M. C. Y.; Ti Tao Hs
Händelse - var närvarande vid
J. G. Anderssons utgrävningar i Kina (1920-1925)
Beskrivning
Johan Gunnar Andersson utförde flera arkeologiska undersökningar under åren 1921-1924 i Kina. Neolitiska lämningar. Fynden från dessa utgrävningar blev sedan de Östasiatiska samlingarna som 1959 slogs ihop med Nationalmuseums östasiatiska samlingar.
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Massregistrering av arkeologiskt material - Pilotprojekt
Beskrivning
I april, 2018, startade ett pilotprojekt med fokus på registrering och digitalisering av ett arkeologiskt massmaterial. Det material som valdes ut för projektet var keramik, i form av skärvor, från Johan Gunnar Anderssons arkeologiska undersökningar i Kina mellan åren 1921-1924. Keramiken är neolitisk och härrör från Gansu. Centralt för projektet var utarbetandet av en effektiv metod där förhållandet mellan nedlagt arbete och mängden material stod i fokus; minsta möjliga arbete kontra störst mängd digitaliserat material. Projektets lösning blev en monterad fotostation där kameran sköttes via dator, vilket möjliggjorde för en snabb och effektiv fotografering av materialet. Varje skärva fick åtminstone, och allt som oftast, två bilder var, en på vardera sida. Fotostationen, som sköttes av två personer (en på kameran och en med materialet), kompletterades av en tredje person på dator som löpande arbetade med en Excel-lista. Denna lista utgjorde registreringsdelen av arbetet och informationen importerades därifrån till Carlotta. Också registreringen hade som mål att vara så effektiv som möjligt. Därför hölls all registrerad information till ett minimum, utan att för den sakens skull gå miste om väsentlig information. Sådant som prioriterades var fyndort, magasinsrelaterad information, materialtyp och en koncis beskrivning av varje skärva. Denna beskrivning bestod av ett antal i förväg bestämda nyckelord, för att underlätta sökning i databasen. Som regel undveks sådant arbete som med fördel kunde göras i ett senare skede då allt registrerats i databasen, såsom översättningar till andra språk.
Händelse, del av - var närvarande vid
Undersökningar i Gansu och Qinghai (1923-1924)
Beskrivning
Buk. Dekorerad. Målad. 1-1970, Keramikskärvor, de flesta med målad dekor.
Materialkategori
Keramik
Material
Lergods
Material, engelska
Ceramics; Pottery
Teknik - tillverkning
Dekorerad; Målad
Sökord
Buk
Sökord, engelska
Ceramic; Earthenware
Datum - registrering
2011-11-23

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to approve the conditions.