logo

Carlotta - the museum database

011130 :: föremål, karta, folkkarta, stamkarta, befolkningskarta

Object description
Motiv: Folk och stamkarta. Lokal: Malakka (Malaya). Foto för skioptikon. Foto: Fotograf okänd, datum okänd. Erh: gm. köp av Dr. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. Paul Schebesta: Bei den Urwaldzwergen von Malaya. Leipzig 1927. Karta till boken. (katalogkort).
Bildarkivnummer
011130
Neg. nr
006521
Dianummer
1234
Motivord
föremål; karta; folkkarta; stamkarta; befolkningskarta
Etnisk grupp
orang asli
Namn - förvärvat från
Kaudern, Walter (1881-03-24 - 1942-07-16), filosfie doktor, intendent, museichef
alt
Beskrivning
Kaudern tog doktorsgraden i zoologi vid Stockholms universitet 1910. Intendent vid geologiska och mineralogiska avdelningen Göteborgs museum 1928 och vid Nordenskiölds frånfälle 1932 tf indent vid etnografiska avdelningen och dess chef från 1934 till sin död 1942. Startade tidskriftserien Etnologiska studier 1935. Expeditioner: Två resor till Madagaskar 1906/07 och 1912/13, där merparten av det insamlade etnografiska materialet finns på etnografiska museet i Stockholm. (se saml. 1907.58 resp. 1913.6) 1916-1921; expeditionen till Celebes/Sulawesi tillsammans med frun Teres och deras två barn.Syftet va fr a zoologiska studier på ön som intar en särställning mellan Asien och Australien avseende både flora och fauna, men intresset för etnografin och människorna tog överhanden. Kaudern återvänder med fler än 3000 föremål, hundratals fotografier, teckningar och ritningar samt 15 oljemålningar. Det vetenskapliga resultatet publicerades i serien Ethnographical studies in Celebes.Det zoologiska materialet från Sulawesi finns på Göteborgs Naturhistoriska Museum.
Källor - http
libris.kb.se, 62.88.129.39, collections.smvk.se, www.geni.com
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Tidpunkt - förvärv till museet
1947
Objekttyp
Karta
Beskrivning
Motiv: Folk och stamkarta. Lokal: Malakka (Malaya). Foto för skioptikon. Foto: Fotograf okänd, datum okänd. Erh: gm. köp av Dr. Kauderns bildmaterial, 1947. Publ. Paul Schebesta: Bei den Urwaldzwergen von Malaya. Leipzig 1927. Karta till boken. (katalogkort).
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Malaysia : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Mediabärare
Dia
storlek
Sk.
Tidpunkt, katalogkort
1951
bildrättigheter
inga rättigheter

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.