logo

Carlotta - the museum database

1952.04.0053 :: mynt, Bronsmynt

Inventarienummer
1952.04.0053
generalkatalog-nr
81780
Sakord
mynt; Bronsmynt
Materialkategori
metall
Materialkategori, engelska
metal
mått
8,5 cm
Händelse - var närvarande vid
Thorild Wulffs resa till Kina, Japan och Indonesien (1912-1914)
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning

Konsthantverksmuseet Röhsska museet i Göteborg leder sitt ursprung tillbaka till en donation 1901. Efter att museibyggnadens utformning 1910 hade fastställts, fann man att man inte hade råd till att helt fylla den med samlingar. Revolutionen i Kina 1911 hade skapat instabila politiska förhållanden, och man menade att kunna utnyttja dessa till att till ett billigt pris köpa kinesiska konstföremål och på det sättet fylla den tomma platsen i byggnaden. Thorild Wulff hade varken språkkunskaper eller konstvetenskapliga kvalifikationer, men fick ändå uppdraget på grund av sin äventyrslust och framåtanda. Som hjälpare hade han Erik Nyström, som trots sin ungdom hade varit kemiprofessor vid universitetet i Taiyuan, som vid denna tid var stängt. I sin dagbok och brevväxling, som utgavs 1966, framstår Wulff som fullständigt hämningslös. Redan på planeringsstadiet skrev han om sig själv som "röfvarhövding", och i dagboken beskriver han sina växlande framgångar som tjuv i kinesiska tempel.

Bernhard Karlgren, som 1918 skulle bli Sveriges första professor i kinesiska och 1939 också bli chef för Östasiatiska museet i Stockholm, besåg 1915 Wulffs samlingar på Röhsska museet, som då ännu inte hade öppnat. I ett brev till sin fästmö skriver han att man betalat dyrt för värdelösa saker, men också liksom av en slump förvärvat en del rariteter. Han skriver vidare att man på museet var förargad på Wulff för att han låtit packa så illa att hälften av sakerna var sönder när de kom fram. Han citerar museiintendenten Axel Nilsson: "När han reste kunde han ändå lite, men när han kom tillbaka var han okunnigare och omöjligare än någonsin".

I dagboken uttalar Wulff sig mycket negativt om Kina och kinesiska förhållanden. Trots detta stannade han längre än han hade planerat, och han samlade också föremål för Etnografiska museet i Stockholm.

Från Kina reste Wulff 1914 till Japan, där han samlade från ainu-folket på Hokkaido. På hemvägen besökte han dagens Indonesien, där han samlade från Sumatra, Java, Bali och Lombok. Dessa samlingarna befinner sig på Etnografiska museet. (Wikipedia 2015)

Namn - insamlare
Wulff, Thorild (1877-04-01 - 1917), botaniker, forskningsresande
Beskrivning

Thorild Wulff, fil. dr., var botanist, etnograf, polarforskare, brorson till Fredrik A. W. W. deltog 1899 i den fleråriga svensk-ryska s.k. gradmätningsexpeditionen till Svalbard, vilket resulterade i en doktorsavhandling med botaniska iaktagelser över den arktiska floran där. Han bedrev botaniska studier under resor i Indien liksom på Island. Omfattande etnografiska samlingar blev resultatet av W:s färder 1911-13 i Kina och Mongoliet samt Japan, där han särskilt studerade ainufolket.

W. omkom av hunger och umbäranden under återfärden till Etah på n.v. Grönland med Knud Rasmussens andra Thule-expedition, i vilken han deltog som botanist och oceanograf. /US

Gift med Ida Ljungqvist och fick dottern Gunvor, född 1902. (Personregister, Etnorgarfiska museet, Stockholm)

Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1912
etn/ark
arkeologi
Proveniens
Honanfu, Kina; Honanfu, Kina. [Haga]
Världsdel - ursprung
Asien
Land - ursprung
Kina : Asien
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Land, engelska - ursprung
China
Original: beskrivning
Bronsmynt, dräkthake. Han-tid, gravfynd. Wulffs orig. nr. 1365 Kina: bronsföremål
Original: insamlat av
Thorild Wulff
Original: lokal
Honanfu, Kina
Original: skiss eller foto
skiss
Referens - Publicerad i
Årsberättelse för 1952, Årstryck 1953-55, Etnografiska museet, Göteborg
alt
Källor - http
archive.org, books.google.se, libris.kb.se
Datum - registrering
1999-08-25
Belongs to Samling
1952.04

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.