logo

Carlotta - the museum database

0046.0057 :: gruppbild, missionsskola

Object description
Missionsskola, lärare och elever.Skolklass med Ruth Walfridsson. L`Eglise et la Mission… s. 71
Bildarkivnummer
0046.0057
Inventarienummer, tidigare
0964.GN.0501; GN 0501
Motivord
gruppbild; missionsskola
Namn - avbildad
Walfridsson, Ruth (1865-12-30 - 1950), missionär
alt
Beskrivning

Ruth Sofia Walfridsson (född Dorph), född 30 december 1865, Stockholms län, död 1950, missionär i Kongo på slutet av 1800-talet. .

Far H V Dorph, kapten vid Värmlands regemente samt fängelsedirektör, död 1879, mor O Falkenholm. Gift med Karl Simon Walfridsson den 6 april 1891, vigsel i London på Svenska legationen.

1873-1881 Vänersborgs elementärläroverk för flickor, 1887-1888 pension i London med examen i London, 1906 språkstudier och examen i Neuchatel. Lärarinna i Sverige i privatfamilj 1884-1886, lärarinna i Frankrike 1888-1890 i en fransk familj.

1891 april-1894 juni, 1896-1899 Kongo. 1891-1894 verkade i Mukimbungu arbetade med undervisning i skolan, sjukvård efter sin mans död, bybesök, dopskola, söndagskola mm

1904 språklärarinna vid Missionskolan, Missionsförbundet. Pensionerades 1926 men innehade befattning som extra lärarinna vid missionskolan till november 1932.

Arbetade bl a med revidering av Dr Lamans bibelöversättning tillsammans med J Lundahl. Arbetade även tillsammans med J W Håkansson med revidering av dr Lamans kongogrammatik

1905, hedersledamot i Brittiska och utländska Bibelsällskapet. Officier dacademie från Ministère de lInstruction publique et des Beaux-Arts, paris, Leopoldmedlajen Travail et Progrès. Författat kongosånger, en läsebok på kongospråket, översättning av Kristens resa, förkortad upplaga, Revideringar av K S Walfridssons översättning av Davids psalmer. (http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=missionsf%C3%B6rbundet+730284&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=True&page=4&postid=Arkis+53a99701-cea9-431f-a70c-812407f133d8&s=TARKIS08_Balder#)

Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, runeberg.org, libris.kb.se
Fotodatum
1890-93
Namn - fotograf
Laman, Karl Edvard (1867-03-18 - 1944-06-27), missionär
alt
Beskrivning
Svenska missionsförbundet, Karl Edvard Laman, missionär, språkforskare, f.18 mars 1867 i Norrbäcke skn, Kopparb. län, död 27 juni 1944 i Stjärnorps skn, Östergötl. län. [...] Åren 1888-89 genomgick han Sv. missionsförb:s missionsskola och for 1891 till Kongo, där han var missionär till1919. Efter sina första tre år i Kongo bedrev han språkstudier i kikongo i Hamburg för afrikanisten prof. C. Meinhof. Laman har bl.a. utgivit "Lärobok i kongospråket" (1912), "Grammar of the Kongo language" (s.å.), "The musical accent in the Kongo language"(1922), "An essay in Kongo phonology"(1928). Hans språkvetenskapliga arbete kulminerade i "Dictionnaire Kikongo-Français (avec une étude phonétique décrivant les dialects les plus impotants de la langue dite Kikongo", utg. av Institute Royal Colonial Belge i Bryssel (1936). Han gav även ut läroböcker på kikongo för missionsskolorna samt en bibelöversättning. Under sina sista fem år i Afrika fick han helt ägna sig åt studieresor i nedre Belgiska och Franska Kongo, varvid ett dussin dialekter upptecknades och bearbetades. L. har även hemfört värdefulla etnografiska och entomologiska samlingar, för vilka han 1907 erhöll Vet. akad:s Linnémedalj i guld. (ur Svenska män och kvinnor 4, 1948.) /US
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se, libris.kb.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Mediabärare
glasplåt; svartvit påsikt
Världsdel - fotograferad i
Afrika
Land - fotograferad i
Kongo-Kinshasa : Afrika
alt
Geonames-referens
sws.geonames.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geografiskt namn - annat
Mukimbungu
Beskrivning
Missionsskola, lärare och elever.Skolklass med Ruth Walfridsson. L`Eglise et la Mission… s. 71
Publicerad text
Ruth Walfridsson med elever vid Mukimbungu missions-station. Foto ur Jenssen- Tusch, Harald Skandinaver i Kongostaten. Köpenhamn:1902–1905. (Gustafsson Reinius 2008)
Namn - förvärvat från
Svenska Missionsförbundet
alt
Beskrivning

Svenska Missionsförbundet (SMF, från 2003 Svenska Missionskyrkan, SMK) var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878. Fram till 2003 kallades man Svenska Missionsförbundet (SMF), därefter Svenska Missionskyrkan (SMK) fram till 2011. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.

SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Källor, Viaf - samma
viaf.org
Källor - http
equmeniakyrkan.se
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Tidpunkt - förvärv till museet
2014
Förvärvsomständigheter - till museet
Samling 0964 gåva från Equmeniakyrkans (tidigare Svenska Missionskyrkans) arkiv 2014.
Referens - publicerad i
Gustafsson Reinius, Lotten (2008). Elden eller evigheten: Materiella Punctum i svenska museisamlingar från Kongostaten. Tidskrift for kulturforskning. 2008:7:4, S. 23-44
Källor - http
libris.kb.se, ojs.novus.no
Jenssen-Tusch, Harald (1902-1905). Skandinaver i Congo: svenske, norske og danske Mænds og kvinders virksomhed i den uafhængige Congostat. Köbenhavn:
alt
Källor - http
libris.kb.se, books.google.se
Källor - http
commons.wikimedia.org
Sökord
svartvitt
Ursprungsdatabas
SMF
Belongs to Bildsamling
0046 :: Ceder, Anders Teofil o Markus, Per

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.