logo

Carlotta - the museum database

bild

Nordenskiöld, Erland :: friherre, etnograf, professor

Object description

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Visat namn
Nordenskiöld, Erland
SMVK-EM - samma som
1020975
Personefternamn
Nordenskiöld
Personförnamn
Erland
Persontitel
friherre; etnograf; professor
Tidpunkt - födelse
1877-07-19
Tidpunkt - död
1932-07-05
Händelse - var närvarande vid
Chaco-Cordillera-expeditionen (1901-1902)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Chaco-Cordillera-expeditionen, ägde rum 1901-1902, och var en svensk expedition som gick till Sydamerika. Deltagare var bland andra Erland Nordenskiöld, Eric von Rosen och Gustaf von Hofsten.
Expedition till Bolivia (1913-1914)
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Forskningsresa 1913-1914 till Bolivia och liten del av Brasilien öster om Rio Guapore. Deltagare var Erland och Olga Nordenskiöld, förste konstapel Johan Berg (han blev mördad under expeditionen), förste konstapel Albert Jonsson (han fick avbryta och åka hem tidigt), argentinaren Rodriguez, hunden Toy, en häst och nio mulåsnor.
Expedition till Panama och Colombia (1927)
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Den Svenska Panama och Colombiaexpeditionen,

Denna forskningsresa kom att bli Erland Nordenskiölds sista. Målet var Sydamerikas nordvästligaste hörn: Panamanäset och Chocó-provinsen i nordvästra Colombia. Han åtföljdes på resan av sin hustru Olga, äldste sonen Eric och arkeologen Sigvald Linné. N reste via Kalifornien, dit han inbjudits av professor Robert H Lowie i Berkeley att under hösten 1926 hålla en serie föreläsningar på temat de sydamerikanska indianernas kulturhistoria och att deltaga i arkeologiska utgrävningar nära Lodi i Kalifornien. I början av 1927 sammanstrålade expeditionsmedlemmarna i Panama, och det första målet var chocó-indianernas bosättningar vid Sambufloden i Darién. I sällskap med medicinmannen Sélimo Huacoriso, som blev N:s främste informant, fortsatte expeditionen sin resa söderut in på colombianskt territorium för fältstudier bland de två chocó-folken, emberá och vvaunana.

Vid återkomsten till Panama besöktes bogotá-indianerna (en grupp av guaymi) i västra Panama samt slutligen cuna-indianerna i San Blas-arkipelagen längs Panamas karibkust liksom deras släktingar på colombianskt område strax söder därom. Även från denna sista expedition hemfördes värdefulla etnografiska samlingar till Gbgs museum, men det som huvudsakligen kom att fånga N:s intresse var cuna-indianernas bildskrift samt de religiösa och magiska föreställningar som omgav denna. N inriktade sig efter hemkomsten främst på materialet från cuna-vistelsen i sin vetenskapliga produktion. Hans planer på en chocó-monografi förverkligades aldrig, men han hann publicera en populär skildring av hela expeditionen där mycket av etnografiskt intresse är noterat.

Expedition till Sydamerika (1899)
Källor - http
runeberg.org
Beskrivning
Erland Nordenskiöld företog kort efter sin fil.kand. en resa till Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker.
Hernmarckska expeditionen (1908-1909)
alt
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Bolivia och Argentina. Deltagare var Erland Nordenskiöld, Carl Moberg och kalfaktor Andersson.
Svenska expeditionen (1904-1905)
alt
Källor - http
collections.smvk.se
Beskrivning
Den svenska expeditionen 1904-1905. Den tredje av Erland Nordenskiölds sex expeditioner till Sydamerika. Gränsområdet mellan Bolivia och Peru. Övriga deltagare var bland andra zoologen Nils Holmgren och Didrik Bildt. Bildt lämnade dock tidigt expeditionen.
Beskrivning

Friherre, fil.hedersdr., professor, forskningsresande, etnograf.

Född 19 juli 1877, död 5 juli 1932.

Son till Adolf Erik och Anna Nordenskiöld.

Amanuens vid Riksmuseets etnorgrafiska avdelning i Stockholm 1906-1907.

Chef för etnografiska museet i Göteborg 1913-1932.

Expeditioner till Sydamerika:

- Chaco-Cordillera expeditionen 1901-02 till Argentina och Bolivia tillsammans med Eric von Rosen, Robert Fries och Gustaf von Hofsten samt Eric Boman.

- Svenska expeditionen 1904-05 till Bolivia och Peru tillsammans med Nils Holmgren (zoolog), Didrik Bildt (löjtnant).

- Hernmarckska expeditionen 1908-09 till Argentina och Bolivia tillsammans med Carl Moberg och kalfaktor Andersson.

- Forskningsresa 1913-14 till Argentina och Bolivia, tillsammans med hustrun Olga Nordenskiöld, medarbetare Albert Jonsson (förste konstapel) och Johan Berg (förste konstapel).

- Forskningsresa till Panama och Colombia 1927 tillsammans med hustrun Olga och sonen Eric Nordenskiöld samt Sigvald Linné.

1922 tf professor i etnografi vid göteborgs högskola. Från 1924 ordinarie.

Land - verksamhet
Sverige : Europa
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Ort - verksamhet
Stockholm; Göteborg
Referens - källa
Lowie, Robert H. (1933) Erland Nordenskiöld. I American Anthropologist Vol. 35.1, s. 158-164
Källor - http
anthrosource.onlinelibrary.wiley.com, libris.kb.se
Saari, Laura Maria (2019) Paisajes hidroliminales: Perspectivas desde la línea del agua sobre Circulación y caminos de memoria En la frontera andino-chaqueña (uppsats, arekologi, Universidad de Cádiz)
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Källor, Wikidata - samma som
www.wikidata.org
Källor - http
www.americanists.se; collections.smvk.se; 62.88.129.39; libris.kb.se; digitaltmuseum.org
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Libris-id - samma som
253293
Källor

Nordenskiöld, Erland. 1903. Från högfjäll och urskogar: Stämningsbilder från Anderdna och Chaco.

ibid. Arkeologiska undersökningar i Perus och Bolivias gränstrakter 1904-05, Kungl. Vetenskapsakademiens skriftserie

ibid. 1906. Eine Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Tongefässe und ihrer Herstelllung

ibid. 1906. Travels on the Boundaries of Bolivia and Peru.

ibid. 1910. Indianlif, Stockholm.

ibid, 1911. Indianer och Hvita, Stockholm.

ibid. 1912. De sydamerikanska indianernas kulturhistoria.

ibid. 1915. Forskningar och äventyr i Sydamerika 1913-14. Stockholm.

ibid. 1916. Drömsagor från Anderna.

ibid. 1919. Sydamerika: Kampen om guld och silver 1498-1600.

ibid. 1928. Indianerna på Panamanäset

ibid. 1929. Notes on the Religion of the Cuna Indians.

Lindberg, Christer. 1995 Erland Nordenskiöld: en antropologisk biografi Lunds Reprocentral. (doktorsavhandling)

Lindberg, Christer. 1996. Erland Nordenskiöld - ett indianlif. Stockholm.

Datum - registrering
2009-10-27

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.