logo

Carlotta - the museum database

bild

1910.04.0033 :: tarmskinnsskjorta

Inventarienummer
1910.04.0033
generalkatalog-nr
07336
Tidigare identitet
0000.00.4209
Sakord
tarmskinnsskjorta
kategori
klädesplagg och tillbehör
Bredd
140 cm
Höjd
74cm
Händelse - var närvarande vid
Expedition till Grönland (1909)
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Källor - http
sok.riksarkivet.se, collections.smvk.se
Beskrivning
Expedition till Grönland 1909, Otto Nodenskjöld var med. Han undersökte särskilt det förut ofullständigt karterade Holstenborgområdet. Han gjorde profiler från kusten till inlandsisen och klarlade sammanhanget mellan dem och de olika landskapsformernas bildning. N intresserade sig också för eskimåerna och den danska administrationen på Grönland. (SBL)
low waste/zero waste
Beskrivning

We aim to have the students see an overviwhich are low waste/zero waste, and to then select one to analyse more deeply.

They will then attempt to recreate its form (just using calico) and there fore to work out what the low waste /zero waste pattern may have been. So they will need to take detailed photographs and drawings, see the detailed of how the garment form is made. The surface textile design is less important than its form, although if there is textile manipulations that create the form then that is important. If its only decoration (like beading for colour etc) then its less important.

Namn - insamlare
Nordenskjöld, Otto (1869 - 1928), geograf, geolog, professor
alt
Beskrivning

Geolog, geograf, forskningsresande, professor. N. var en av de drivande krafterna för tillkomsten av Handelshögskolan i Göteborg och var från 1923 till sin död dess förste rektor samt lärare där i ekonomisk geografi.

N. besökte 1895-97 Eldslandet och Sydpatagonien. Företog den sv. sydpolsexp. 1901-03. N. gjorde en resa till s,-v. Grönland 1909. Åren 1920 -21 företog N. sin sista stora färd , som gick från Peru till Sydpatagonien i Chile.

Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - säljare
Nordenskjöld, Otto (1869 - 1928), geograf, geolog, professor
alt
Beskrivning

Geolog, geograf, forskningsresande, professor. N. var en av de drivande krafterna för tillkomsten av Handelshögskolan i Göteborg och var från 1923 till sin död dess förste rektor samt lärare där i ekonomisk geografi.

N. besökte 1895-97 Eldslandet och Sydpatagonien. Företog den sv. sydpolsexp. 1901-03. N. gjorde en resa till s,-v. Grönland 1909. Åren 1920 -21 företog N. sin sista stora färd , som gick från Peru till Sydpatagonien i Chile.

Källor - http
libris.kb.se, collections.smvk.se, 62.88.129.39
Källor, Kulturnav - samma
kulturnav.org
Namn - fotograf
Schwetz, Ferenc
Källor - http
collections.smvk.se
Tidpunkt - förvärv till museet
1909
etn/ark
etnografi
Världsdel - ursprung
Nordamerika
Land - ursprung
Grönland : Nordamerika
alt
Källor, Wikipedia - beskr. av
sv.wikipedia.org
Geonames-referens
sws.geonames.org
Region - ursprung
Grönland
Land, engelska - ursprung
Greenland
Geografiskt namn - annat
North America
Proveniens
Sydvästra Grönland.
Original: beskrivning
Tarmskinnsskjorta. Köpt 1910.
Original: lokal
Sydvästra Grönland.
Original: skiss eller foto
skiss
Konserveringsåtgärd - Utförd
hål på axeln förstärkt med japan papper och vegetabalisk lim (Tylose MH300) 10/01/19 AST
Utställning - tidigare
Human Nature
alt
Tidpunkt - öppnad/start
2019-02-08
Datum - registrering
2000-06-25
Belongs to Samling
1910.04

Leave a comment

Here you can leave a comment. You have to supply an e-mail, an alias and you have to accept the agreements.